federatie

Als Sint-Pietersparochie maken we deel uit van de 'federatie Torhout', die verder ook de parochies Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale omvat.

De federatie wordt geleid door een federaal team dat de pastoraal van de gehele omschrijving behartigt.
Dit bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de diverse parochies, en met het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Dit jaar zijn we in de eindfase beland van de overgang naar een zgn pastorale eenheid, de nieuwe parochie van de toekomst. In de lop van februari 2015 voorzien we de officiële stap te zetten naar de oprichting van die pastorale eenheid in een speciale viering waarin het nieuwe team wordt aangesteld door de vicaris-generaal van ons bisdom.

Dit team bestaat uit

  • deken Frans Verhaeghen, moderator,
  • pastoor Rudi De Smedt,
  • Christina Balcaen
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Wim Adam,
  • Cecile Blomme,
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)

 

 

sinds 1 september 2012 werd priester Paul Vermeulen door de bisschop benoemd tot hulppriester van onze federatie

© Henk Verleye 2010 - opmerkingen en vragen mail@sint-pieterstorhout.be