federatie

Als Sint-Pietersparochie maken we deel uit van de 'federatie Torhout', die verder ook de parochies Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale omvat.

De federatie wordt geleid door een federaal team dat de pastoraal van de gehele omschrijving behartigt.
Dit bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de diverse parochies, en met het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Dit jaar zijn we in de eindfase beland van de overgang naar een 'pastorale eenheid', de nieuwe parochie van de toekomst. Intussen kregen we van de bisschop het licht op groen om die overstap te maken: op 15 februari 2015 worden de 4 parochies van Torhout (Sint-Pieters met wijken Maria Assumpta en Goede Herder, Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale) één nieuwe parochie met de naam 'Pastorale eenheid H.Petrus Torhout' of kortweg 'Petrusgemeenschap'. In een feestelijke viering om 10 uur in de Sint-Pieterskerk wordt het nieuwe team  aangesteld door de vicaris-generaal van ons bisdom, kan. Koen Vanhoutte.

Dit team bestaat uit

  • deken Frans Verhaeghen, pastoor,
  • medepastoor Rudi De Smedt,
  • Christina Balcaen
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Wim Adam,
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)

 

 

sinds 1 september 2012 werd priester Paul Vermeulen door de bisschop benoemd tot hulppriester van onze federatie

© Henk Verleye 2010 - opmerkingen en vragen mail@sint-pieterstorhout.be