federatie

Als Sint-Pietersparochie maken we deel uit van de 'federatie Torhout', die verder ook de parochies Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale omvat.

De federatie wordt geleid door een federale stuurgroep die de pastoraal van de gehele omschrijving behartigt.
Deze stuurgroep bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de diverse parochies, en met het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Dit team bestaat uit

  • deken Frans Verhaeghen, moderator,
  • pastoor Rudi De Smedt,
  • parochie-assistente Marijke Bruynooghe,
  • Christina Balcaen
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Wim Adam,
  • Cecile Blomme,
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)

Met deze ploeg wordt de overgang voorbereid van federatie naar pastorale eenheid.

sinds 1 september 2012 werd priester Paul Vermeulen door de bisschop benoemd tot hulppriester van onze federatie

© Henk Verleye 2010 - opmerkingen en vragen mail@sint-pieterstorhout.be