eerste communie

Ouders van kinderen die in het eerste leerjaar zitten en catechese volgen, kunnen na een ouderinfo intekenen en kiezen om hun kind te laten deelnemen aan de Eerstecommunieviering op de parochie op Hemelvaartsdag, of voor de kapelanijen op een ander moment (zie schema hieronder)

Eerste Communie is een intens samen gedragen gebeuren tussen school, parochie en gezin. De uiteindelijke eerste communiedag is één grote feestelijke gezinsviering, waar de eerste communicantjes de eregasten zijn, een hele dag lang!

Tijdens de voorbereidingsweken worden de kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan de gezinsvieringen, waar zij een eigen inbreng krijgen!

In 2014 heeft de eerste communie plaats op:

  • Sint-Pieters: (hemelvaartdag) 29 mei om 10 uur
  • Goede Herder: 1 mei om 10 uur

© Henk Verleye 2010 - opmerkingen en vragen mail@sint-pieterstorhout.be