begrafenis - uitvaart

Wanneer we een geliefd iemand moeten loslaten in dit leven en hem of haar ten grave dragen, kan het afscheid gevierd worden in de kerk. Dit gebeurt met een eucharistie of een gebedsdienst die wordt voorbereid samen met de pastoor-voorganger.Voor wie het wenst bestaat de mogelijkheid tot een gebedsdienst op de vooravond van de uitvaart.

Uitvaarten vinden enkel in de voormiddag plaats. Als in aansluiting op de viering de teraardebestelling gebeurt op de begraafplaats te Torhout, kan de familie de pastoor verzoeken om nog een gebed uit te spreken op het kerkhof. In de nazorg voor de rouwenden worden alle families van de overledenen van het voorbije jaar uitgenodigd tot een gedachtenisviering in de kerk in de periode van Allerheiligen en Allerzielen.

De melding van een sterven gebeurt rechtstreeks op het decanaal secretariaat of bij pastoor-deken Frans Verhaeghen (050211001) of via de uitvaartdienst.

© Henk Verleye 2010 - opmerkingen en vragen mail@sint-pieterstorhout.be